سپتامبر 21, 2019

پلی یورتان

پلی یورتان یکی از پلیمرهای پرکاربرد در صنایع رنگ، روکش، فوم، عایق و ... می باشد سیستم های پلی یورتان از دو جز اصلی هاردنر(ایزوسیانات) و رزین (پلی اول) تشکیل شده است
سپتامبر 18, 2019

هاردنر های اپوکسی

آمین­ ها ترکیباتی هستند که معمولا از آمونیاک به دست می­آیند. این مواد با توجه به اتم هیدروژن جایگزین شده با گروه­های هیدروکربن به عنوان آمین­ های نوع اول، نوع دوم و نوع سوم تعریف می­شوند